21-23 kwietnia 2015 r. Odbyła się konferencja „Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych”

O olejach, smarach i innych produktach naftowych dyskutowali w dniach 21-23 kwietnia 2015 roku naukowcy, producenci, analitycy i ich użytkownicy podczas organizowanej przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego już po raz dziewiąty konferencji „Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych”.


Podkreślany przez prelegentów i uczestników dyskusji był fakt, iż na substancje smarne uwaga zwracana jest uwaga przede wszystkim wobec już zaistniałej awarii związanej z uszkodzeniem eksploatowanego urządzenia. Ciecze smarne, jak każdy element maszyn i urządzeń technicznych, wymagają odpowiedniego podejścia: ich skład i właściwości powinny być dostosowane do charakteru środowiska eksploatacji, należy zapewnić warunki umożliwiających ich działanie zgodne z przeznaczeniem, konieczne jest monitorowanie ich stanu i regularne badanie. Dbałość o jakość i stan środków smarnych pozwalają nie tylko zwiększyć wydajność urządzenia, zmniejszyć koszty jego utrzymania, ale także, a może przede wszystkim zapewnia pracownikom bezpieczną pracę oraz przyczynia się do redukcji negatywnych skutków oddziaływania na środowisko. 

„Nowoczesne ciecze smarne obejmują dzisiaj bardzo szerokie spektrum. Są one eliksirem dla każdego urządzenia” – zauważył w swoim referacie dr inż. Bogdan Miśta z Fuchs Oli Corporation. Te współczesne i nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne koncentrują się na zastosowaniu w pełni syntetycznych olejów smarowych przemyśle.

Bez względu jednak na nowoczesne rozwiązania wykorzystywane w produkcji substancji smarnych w sposób naturalny podlegają one procesowi starzenia, zanieczyszczenia, zużywania się dodatków i działania mikroorganizmów, co powoduje pogorszenie ich właściwości. „Niezależnie od podejmowanych działań profilaktycznych i pielęgnacyjnych eksploatowanie powoduje stopniową degradację i zanieczyszczenie oleju” –  podkreśliła Ewa Kania z Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, zwracając uwagę na celowość prowadzenia diagnostyki środka smarnego w trakcie eksploatacji. Dzięki regularnym badaniom pozyskiwana jest wiedza na temat aktualnego stanu substancji, co w szczególności pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy spełnia ona odpowiednie wymagania, czy konieczne są dodatkowe zabiegi oczyszczające, czy jest lub kiedy będzie niezbędna jej wymiana.

Tematy wygłaszanych i opublikowanych referatów koncentrowały się na analizie i badaniach właściwości substancji smarnych, zastosowaniu biodegradowalnych i energooszczędnych środków smarowych, doborze jaki również sposobie eksploatacji i pielęgnacji cieczy smarnych w utrzymaniu ruchu oraz rozwoju technologii środków smarnych.
Zainteresowanych zapoznaniem się z referatami innych autorów i prelegentów zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Kształcenia i Doskonalenia Kadr Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach

cbidgp


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij