Inżynieria Górnicza wydanie nr 1/2018
Inżynieria Górnicza wydanie nr 1/2018

 

W numerze: wywiad z dr. Inż. Arturem Kozłowskim z Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG na temat Przemysłu 4.0., ocena efektywności ekonomicznej procesu lokowania skały płonnej w zrobach ścian w kopalni podziemnej, wpływ warunków na postępy dobowe kombajnów z organem walcowym, metody poprawy warunków klimatycznych w kopalniach podziemnych, możliwości zintegrowanego systemu zarządzania produkcją i bezpieczeństwem SILESIA.

 

Rynek

Rynek

Zapowiedź konferencji "Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania środków smarnych i eksploatacyjnych w przemyśle"; Czy będzie łatwiej przedłużyć koncesję górniczą?; Wyniki w górnictwie za rok 2017; zapowiedź konferencji MARG - Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie

Polski Kongres Górniczy 2017 Pozyskiwanie, wydobycie i oszczędzanie surowców mineralnych

20-22 listopada 2017 r. w Krakowie odbył się IV Polski Kongres Górniczy zorganizowany przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Fundację dla AGH oraz Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego. Hasło przewodnie spotkania brzmiało: „Surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski – jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?”

II Jesienne Spotkania Użytkowników Ujęć i Pomp Głębinowych

14-15 listopada 2017 r. we Włodowicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej odbyło się drugie Seminarium „Energooszczędna, systemowa eksploatacja ujęć i pomp głębinowych” pod hasłem „Diagnostyka w eksploatacji ujęć i pomp głębinowych”. Seminarium było kontynuacją cyklu szkoleń i promocji poświęconych najnowszym rozwiązaniom technik i technologii związanych ze zmniejszeniem zużycia energii przy wydobyciu wód podziemnych.

XXXI konferencja „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”

22-24 stycznia 2018 r. w Zakopanem odbyła się XXXI Konferencja „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”. Organizatorem Konferencji od 2016 r. jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. W tym roku wydarzenie zorganizowane zostało wspólnie z Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Efektem współpracy był wybór tematu przewodniego tej edycji: „Maszyny robocze dla górnictwa, budownictwa i drogownictwa”.

Górniczy Koncert Noworoczny

15 stycznia w Filharmonii Śląskiej im. Mikołaja Henryka Góreckiego odbył się organizowany po raz trzeci przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową Górniczy Koncert Noworoczny. Podczas uroczystości podsumowano poprzedni rok dla sektora górniczego oraz wręczono odznaki i stopnie górnicze.

XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej

Szkoła Eksploatacji Podziemnej jest jedną z najwyżej cenionych w branży wydobywczej konferencją naukową, która od lat gromadzi liczne grono kadry inżynierskiej i naukowej. W tym roku program konferencji obejmował trzy dni (26-28 lutego) i oscylował wokół tematów dotyczących m.in.: analizy danych, monitoringu, pozyskiwania koncesji, Przemysłowego Internetu Rzeczy i zagrożeń naturalnych.

Nasz wywiad

Górnictwo w świetle Przemysłu 4.0 – zmiany technologiczne i mentalne

O rewolucji przemysłowej 4.0, wynikających z niej wyzwaniach dla polskiego górnictwa oraz postępującej cyfryzacji i automatyzacji przemysłu mówi dr inż. Artur Kozłowski, zastępca dyrektora Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.

Od przeszłości do przyszłości

O zmiennych losach niektórych surowców mineralnych z >>Opisania świata<< Marco Polo

Dla kogoś, kto interesuje się problematyką surowców mineralnych, przedstawiona o nich wiedza w "Opisaniu świata" może być przyczynkiem do szerszych rozważań przy wykorzystaniu świetnych przypisów, które towarzyszą wydaniu z 1975 roku (PIW), jak i wydaniu z 2010 roku. W "Opisaniu świata" przedstawiono w sumie kilkanaście surowców mineralnych. W niniejszym eseju autor odnosi się tylko do trzech z nich. Dlaczego? O tym na końcu.

Techniki i technologie

Metodyka obliczeń sprawdzających konstrukcji układu zasilania węglem bloków energetycznych w elektrowni Łagisza

W artykule autorzy odwołują się do inwestycji, której przedmiotem była budowa linii zasilania węglem bloków energetycznych 120 MW dla firmy Tauron Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie. Parametry instalacji miały umożliwiać osiągnięcie wydajności transportu węgla na poziomie 40 Mg/godzinę. Instalacja została oparta na idei transportu pionowego kubłami urobkowymi o objętości 6 m3 oraz poziomego, wysokowydajnego przenośnika zgrzebłowego. W artykule opisano w skrócie metodykę przeprowadzonych obliczeń sprawdzających dla konstrukcji umożliwiającej przemieszczanie oraz wyładunek kubłów.

Uwarunkowania techniczne i ocena efektywności ekonomicznej procesu lokowania skały płonnej w zrobach ścian w kopalni podziemnej

W artykule autor prezentuje wyniki przeprowadzonej analizy techniczno-ekonomicznej efektywności lokowania skały płonnej w zrobach 11 ścian w nowo projektowanym rejonie eksploatacji kopalni X. Efektywność ta mierzona jest w metodach wartości zaktualizowanej netto (NPV) i wewnętrznej stopy zwrotu (IRR). Skalkulowano nakłady związane z zakupem kompleksów ścianowych przystosowanych do lokowania skały płonnej w zrobach likwidowanych ścian oraz pozostałe nakłady dotyczące dostosowania istniejącej infrastruktury kopalni X do wydobycia niezagospodarowanych odpadów.

Efektywność pracy kombajnu MB600 w różnych warunkach

Kombajny z organami walcowymi uznawane są przede wszystkim jako maszyny urabiające sprawdzające się w przypadku urabiania węgla. Próby zastosowania tych maszyn w trudniejszych warunkach traktowane były przez producentów z dużą rezerwą. Ostatecznie godzono się na niewielką przybierkę przylegających do pokładów słabych łupków lub innych skał o podobnych wartościach Rc.

Koncepcja układu do regulacji wydatku zraszania w zależności od zapylenia na organach urabiających kombajnów górniczych

Maszyny górnicze pracują w warunkach ekstremalnych, a realizowane przez nie procesy charakteryzują się dużą zmiennością parametrów. Z tego względu urządzenia te są obiektami trudnymi do zautomatyzowania. Dynamiczny rozwój tej dziedziny był możliwy tylko dzięki znacznemu postępowi w technice mikroprocesorowej. Poprzez dążenie do minimalizacji mikroprocesorowych układów sterowania uzyskano zwartą konstrukcję komputerów i urządzeń sterujących, co było warunkiem koniecznym do zabudowy na maszynach górniczych.

Wentylacja, odmetanowanie, klimatyzacja

Redukcja obciążenia termicznego i poprawa warunków klimatycznych w kopalniach węgla – metody i środki profilaktyki

Aby poprawnie zaprojektować eksploatację w warunkach zagrożeń naturalnych, niezbędne jest uwzględnienie wszystkich zagrożeń współwystępujących z zagrożeniem klimatycznym. Należy pamiętać, iż w celu zapewnienia optymalnego sposobu prowadzenia eksploatacji powinno się określić gradację występujących zagrożeń naturalnych. Dopiero na jej podstawie możemy zaprojektować optymalne rozwiązanie, pamiętając o dobraniu odpowiedniego sposobu odstawy urobku ze ścian oraz transportu materiałów i załogi, a także o odpowiednim utrzymaniu wyrobisk górniczych. W artykule omówiono metody poprawy warunków klimatycznych oraz wskazano proponowaną hierarchię działań poprawiających warunki klimatyczne.

Prawo i zarządzanie

Zintegrowany system zarządzania produkcją i bezpieczeństwem SILESIA w kontekście nowych wyzwań związanych z ideą Przemysłu 4.0

Obecnie można zaobserwować coraz większe przenikanie się zagadnień automatyzacji, sterowania z narzędziami IT wspierającymi procesy technologiczne i procesy zarządcze. Coraz większa konieczność integracji wyznacza kierunki wdrażania i jest jednocześnie siłą napędzającą rozwój. Przedsiębiorstwa, chcąc być innowacyjne, muszą włączyć się w nurt rozwoju i jednocześnie poszerzać zakres współpracy w obszarach integracji poziomej, jak również pionowej, związanej z łańcuchami dostaw.

Bezpieczeństwo

Kontrola stanu technicznego zbrojenia szybowego

Autorzy przedstawiają w artykule koncepcję opracowania i wdrożenia nowej, dotąd nie aplikowanej w polskim górnictwie metody diagnozowania konstrukcji stalowych, opartej na badaniach dynamiki konstrukcji za pomocą testu impulsowego przy zastosowaniu odpowiednich metod przetworzenia sygnału pomiarowego. Celem nadrzędnym było, aby opracowana metoda spełniała wymagania odpowiednich przepisów górniczych, tak aby mogła być stosowana podczas okresowej kontroli stanu zbrojenia szybowego.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij