Inżynieria Górnicza wydanie nr 4/2016
Inżynieria Górnicza wydanie nr 4/2016

W numerze 4 odnajdą Państwo artykuły poruszające zagadnienia związane m.in.: z zastosowaniem Lean Six Sigma w doskonaleniu procesów produkcyjnych w przemyśle wydobywczym; z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia do porównania efektywności ekonomicznej pracy agregatów chłodniczych; z koncepcją lokowania skały płonnej w wyrobiskach chodnikowych oraz z problem awaryjności środków technicznych w kopalniach.

Rynek

VII Szkoła Zamówień Publicznych

Relacja z siódmej edycja Szkoły Zamówień Publicznych zorganizowanej przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową.

Innowacyjność w zarządzaniu i produkcji

Relacja z trzeciej edycji Międzynarodowej Konferencji „Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie”. Zorganizowane przez: Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Wrocławską, „Klub Paragraf 34” Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego oraz Cert Partner.

Sprawozdawczo-wyborcze walne zgromadzenie przedstawicieli członków GIPH

Relacja z dwudziestego dziewiątego Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Górnicze Forum Ekonomiczne 2016

Relacja z pierwszej edycji konferencji Górnicze Forum Ekonomiczne. Organizatorami konferencji byli: Katedra Ekonomii i Zarządzania w Przemyśle, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, AGH Kraków oraz Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze

Kosowo – kraina górniczych możliwości

dr Kemajl Zeqiri, członek Zarządu ICMM, w rozmowie z dr Joanną Pruchnicką podczas wizyty delegacji sektora górniczego z Kosowa w Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach przedstawił charakterystykę kosowskiego górnictwa.

Od przeszłośco do przyszłości

O podejmowaniu decyzji

Felieton dr Jerzego Kickiego o podejmowaniu decyzji w branży górniczej i nie tylko.

Zarządzanie

Zastosowanie lean six sigma w doskonaleniu procesów produkcyjnych w przemyśle wydobywczym

W artykule scharakteryzowano najpopularniejsze obecnie metody doskonalenia procesów produkcyjnych: Lean Management (Lean Production, Lean Manufacturing) i Six Sigma. Podano różnice i podobieństwa pomiędzy obiema metodami, a także opisano metodę Lean Six Sigma, będącą połączeniem najważniejszych zalet Lean Management i Six Sigma. Przedstawiono przypadki wdrożenia tej metody w przemyśle wydobywczym oraz przykładowe efekty finansowe. Branża górnicza jest miejscem, gdzie efekt synergii powstały z połączenia Lean i Six Sigma jest szczególnie wysoki.

Wykorzystanie rachunku kosztów cyklu życia do porównania efektywności ekonomicznej pracy agregatów chłodniczych

W artykule skupiono się na możliwości zastosowania rachunku kosztów cyklu życia do oceny efektywności pracy agregatu chłodniczego stosowanego w systemach klimatyzacji górniczej.

Wycena inwestycji z zabezpieczeniem ceny surowców za pomocą opcji

Niniejszy artykuł został poświęcony zagadnieniu zabezpieczenia ceny surowców w wycenie górniczych projektów inwestycyjnych za pomocą opcji. Zdaniem autorów publikacji zabezpieczenie ceny surowców w wycenie górniczych projektów inwestycyjnych pozwala na zwiększenie wiarygodności otrzymywanych wyników analizy opłacalności inwestycji oraz pozwala na ograniczenie wrażliwości projektu na zmiany cen surowców.

Ocena ekonomiczna wydajności konstrukcji podtrzymujących o ulepszonym układzie, stosowanych w przypadku niestabilnych skał w kopalniach w Zachodnim Donbasie.

W artykule przedstawiono ocenę ekonomiczną kosztów i strat funkcjonowania sieci zrobów górniczych. Wyniki badań uzyskano poprzez porównanie zrobów konserwacyjnych w kopalni „Pavlogradugol” oraz na przykładzie analizy dwóch kopalń – „im. Bohaterów Kosmosu” i „Zachodni Donbas”.

Techniki i technologie

Koncepcja lokowania skały płonnej w wyrobiskach chodnikowych w świetle jej ekonomicznej oceny

W artykule przedstawiono problem gospodarki skałą płonną w podziemnych kopalniach węgla kamiennego oraz przeanalizowano warunki ekonomicznego uzasadnienia dla lokowania skały płonnej w wyrobiskach chodnikowych podziemnych zakładów górniczych. Artykuł opiera się na wynikach modelu oceny takiego przedsięwzięcia przygotowanego w oparciu o hipotetyczne założenia.

Wskaźniki efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń w górnictwie węgla kamiennego – krytyczne podejście do unifikacji i normalizacji

Głównym celem artykułu jest przeprowadzenie krytycznej oceny możliwości wykorzystania uniwersalnych wskaźników efektywności maszyn i urządzeń w górnictwie węgla kamiennego.

Problem awaryjności środków technicznych (maszyn) w kopalniach

W artykule przedstawiono problem awaryjności środków technicznych zastosowanych zarówno w procesie wydobywczym, jak i przy zbrojeniu ścian. Efektywność wyrobiska ścianowego, a także prac związanych ze zbrojeniem ścian zależy bezpośrednio od prawidłowo dobranych maszyn i urządzeń kompleksu ścianowego.

Metody wybierania resztek pokładów węgla kamiennego – część III. Systemy ścianowe

Artykuł jest kontynuacją publikacji wydanych w dwóch poprzednich numerach czasopisma. W pierwszej części przedstawiono różne systemy wybierania resztek pokładów węgla kamiennego za pomocą chodników, w drugiej części przedstawiono wybieranie systemami krótkofrontowymi. W artykule omówiono wybieranie resztek pokładów za pomocą ścianowych systemów eksploatacyjnych.

Wpływ uziarnienia nadawy na efekty procesu mielenia w młynach bębnowych kulowym i prętowym

W artykule przedstawiono analizę efektywności pracy młyna kulowego i prętowego w zależności od uziarnienia nadawy. Badania prowadzono w odniesieniu do różnych uziarnień nadawy do mielenia ze szczególnym uwzględnieniem zawartości ziaren drobnych oraz wielkości ziaren maksymalnych. Analizy dokonano na podstawie wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców AGH. Nadawę do badań stanowiła ruda miedzi pochodząca z O/ZWR KGHM PM S.A.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij