14-15 listopada 2017 r. we Włodowicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej odbyło się drugie Seminarium „Energooszczędna, systemowa eksploatacja ujęć i pomp głębinowych” pod hasłem „Diagnostyka w eksploatacji ujęć i pomp głębinowych”.

 Seminarium było kontynuacją cyklu szkoleń i promocji poświęconych najnowszym rozwiązaniom technik i technologii związanych ze zmniejszeniem zużycia energii przy wydobyciu wód podziemnych.

W ramach merytorycznych wykładów i prezentacji uczestnicy Seminarium zapoznali się z wynikami najnowszych badań i rozwiązań z zakresu tematyki Seminarium. Prezentację rozwiązań praktycznych przedstawiono podczas wykładów w terenie, w obiektach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Myszków, gdzie wdrożono najnowsze programy oraz urządzenia SPMSYSTEM, w tym urządzenia do diagnostyki elektronicznej.

Tradycyjnie już patronat naukowy nad seminarium objęła Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa, z kolei patronat techniczny sprawowała fi rma Aplisens SA z Warszawy. Podczas spotkania dyskutowano na temat diagnostyki obiektowej oraz parametrycznej prowadzonej podczas eksploatacji zarówno studni, jak i układów pompowych. Uczestnicy seminarium otrzymali specjalnie przygotowany skrypt z artykułami związanymi z programem szkoleń oraz z budową SPMSYSTEM, a także najnowsze, trzecie wydanie Podręcznika eksploatacji pomp w wodociągach i kanalizacji.

Podczas uroczystej kolacji z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego zainicjowano cykliczne koncerty pod nazwą Jazz z Pompą. Inicjatywa została mile przyjęta przez uczestników spotkania. Cykl koncertów rozpoczął znany w Polsce i Europie zespół jazzowy Siergiej Wowkotrub Gipsy Swing Quartet. Z uwagi na ograniczenie liczby uczestników Seminarium do 45 osób wiele ze szkolonych osób zgłosiło już swoje uczestnictwo w następnej edycji Spotkań.

Tematyka wiodąca III Spotkań Użytkowników Ujęć i Pomp Głębinowych obejmie „Niezawodność, remonty, rezerwy pomp oraz regeneracje studni w energooszczędnym zarządzaniu eksploatacją ujęć”. Seminarium zaplanowano na 14-15 listopada 2018 r.