W związku z intensyfikacją odmetanowania złóż, ilość ujmowanego i zagospodarowanego metanu jest coraz większa, co generuje potrzebę wzmożenia działań wspomagających zarówno eksploatację węgla z pokładów metanowych.

Ważnym wsparciem dla rozwiązania problemu metanowości kopalń może być przedeksploatacyjne ujęcie metanu z pokładów węgla na kilka-kilkanaście lat przed ich eksploatacją. Takie działania pozwoliłyby na wcześniejsze ujęcie metanu – cennego surowca energetycznego, a następnie na eksploatację złóż węgla w korzystniejszej sytuacji górniczej i ekonomicznej ze względu na zmniejszenie zagrożenia metanowego i poprawę bezpieczeństwa pracy w kopalniach, a co za tym idzie znaczące obniżenie kosztów wydobycia. Wcześniejsze ujęcie metanu zmniejszy także jego emisję do atmosfery, co oprócz ograniczania skutków efektu cieplarnianego, ma istotne znaczenie dla obniżenia opłat emisyjnych.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 1-2/2017, str. 72-75.