...odstawy kopalń "Chwałowice" i "Jankowice"

W artykule przedstawiono współzależności zalegania złoża oraz modeli przestrzennych kopalń Chwałowice i Jankowice. Dla poprawy efektywności funkcjonowania obu oddziałów KW S.A. zaprojektowano przekierowanie części nadawy z oddziału KWK Chwałowice do KWK Jankowice. Celem połączenia części systemów odstaw obu zakładów jest wykorzystanie wolnych mocy produkcyjnych ciągu technologicznego KWK Jankowice tj. transport pionowy, ZPMW, których brakuje w układzie ciągu technologicznego KWK Chwałowice. Opisano techniczne i ekonomiczne aspekty istniejącego połączenia technologicznego kopalń, jak również planowane, konieczne zamierzenia dla dostosowania istniejących oraz wykonania nowych wyrobisk, pozwalające na prowadzenie wydobycia z pokładów zalegających w obszarze górniczym kopalni Chwałowice poprzez ciąg technologiczny kopalni Jankowice. Ponadto pokazano zalety i wady planowanego rozwiązania.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 1/2016, str. 52-60.