W niniejszym artykule przeprowadzona zostanie analiza celowości oraz możliwości opracowania i wdrożenia innowacyjnego rozwiązania, polegającego na stworzeniu zaawansowanej chemicznie mieszaniny silnych antypirogenów.

Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy możliwości opracowania i wdrożenia innowacyjnego rozwiązania, polegającego na stworzeniu zaawansowanej chemicznie mieszaniny silnych antypirogenów, wykorzystującej jako nośnik specjalistyczną żywicę. Mieszanina ta, stosowana profilaktycznie, ma zatrzymywać proces samozagrzewania się węgli zmagazynowanych na zwałach kopalnianych, jak również u odbiorców, którzy go magazynują oraz w trakcie transportu węgla (elektrownie, porty, kolej) i nie dopuścić do ich pożaru. W sytuacji wystąpienia pożaru jej zadaniem, poprzez pokrycie powierzchniowe lub odpowiednią iniekcję, jest ugaszenie pożaru i uniemożliwienie jego rozprzestrzeniania. Dodatkowym jej zadaniem jest ograniczanie pylenia występującego na otwartych składowiskach materiałów. W ramach takiego projektu zaprojektowane zostałyby nowe urządzenia, które mogłyby w/w mieszaninę podawać do węgla (poprzez zraszanie, natrysk lub iniekcję).

Artykuł został opublikowany w wydaniu 4/2015, str. 54-58.