Racjonalizacja poziomu zużycia energii, a tym samym kosztów wynikających z tego tytułu to obecnie kluczowy problem całej gospodarki w tzw. skali makro.

Realizacja inwestycji pozwalającej na wykonanie instalacji odzysku ciepła zgromadzonego w wodach dołowych pochodzących z systemu głównego odwodnienia, z zastosowaniem pompy ciepła dla celów przygotowania ciepłej wody użytkowej w TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski została podzielona na etapy: projektowy i realizacji inwestycji. Wykonawcą inwestycji była firma DMP System Sp. z o. o. ze Świętochłowic.W artykule przedstawiono etapy tej inwestycji.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 4/2015, str. 43-45.