Wytwarzanie, zagospodarowanie i wpływ na środowisko.

W artykule przedstawiono krótką charakterystykę odpadów pochodzących z górnictwa węgla pod względem pochodzenia oraz składu petrograficznego. Na tle wydobycia węgla przedstawiono dane dotyczące ilości odpadów powęglowych poddanych odzyskowi oraz unieszkodliwianych przez składowanie. Omówiono podstawowe regulacje prawne związane z odpadami powęglowymi, wpływ składowania ich na środowisko oraz główne kierunki zagospodarowania.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 2-3/2015, str. 34-40.