Podstawowe zadania stojące przed polskim górnictwem węgla kamiennego, to poprawa efektywności wykorzystania bazy zasobowej, której wielkość ma istotny wpływ na żywotność zakładów górniczych.

W niniejszym artykule przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania systemu krótko-frontowego oraz systemu ścianowego eksploatacji tej samej partii pokładu: A-31 (rys. 2), wchodzącej w skład zasobów jednego z polskich zakładów górniczych.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 2-3/2015, str. 42-46.