W artykule przedstawiono zastosowanie piany na bazie surowców mineralnych o nazwie Spieniony Inhibitor Górniczy SIG-1, jako środka obniżającego skłonność węgla do samozapalania poprzez dezaktywację jego powierzchni.

 

Spieniony inhibitor górniczy / SIG-1/ jest wieloskładnikową pianą wytwarzaną w miejscu zastosowania przy użyciu aparatu spieniającego za pomocą sprężonego powietrza lub azotu. Wytworzona piana jest substancją niepalną, nietoksyczną, niewykazującą podatności na elektryzowanie się oraz gromadzenie ładunków elektrostatycznych. SIG-1 może być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych ze stopniem a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu. Na podstawie przeprowadzonych badań w Głównym Instytucie Górnictwa SIG-1 zaliczony został do IV klasy inhibitorów procesu samozagrzewania wg. klasyfikacji opracowanej przez Główny Instytut Górnictwa.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 1/2015, str. 40-44.