Ciągła intensyfikacja wydobycia urobku węgla kamiennego na świecie wymaga stosowania nowych rozwiązań technologicznych. W ciągu ostatnich kilku lat na rynku branży górniczej pojawiły się innowacyjne produkty.

Łańcuchy górnicze w nowoczesnych kompleksach ścianowych stają się coraz bardziej znaczącym elementem, który musi sprostać obciążeniom wynikającym z maksymalnej intensyfikacji wydobycia w złożonych warunkach geologiczno-górniczych, muszą zapewniać bezawaryjność pracy przenośnika. Te oczekiwania koncentrują uwagę na potrzebie pracy nad optymalizacją parametrów wytrzymałościowych i eksploatacyjnych łańcuchów. Niezawodne łańcuchy górnicze stanowią o powodzeniu pracy nowoczesnych kompleksów ścianowych. FASING S.A. poprzez kolejne lata rozwoju górnictwa węgla kamiennego i innych minerałów starał się dostosowywać swoje produkty do oczekiwań rozwijającego się górnictwa.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 1/2015, str. 26-27.