Konferencja „Węgiel w okresie transformacji energetycznej” odbyła się 29 sierpnia br. w Katowicach i była istotną częścią Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „KATOWICE 2017”.

Konferencję zorganizowała Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL.

Otwarcia konferencji dokonał Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, który wprowadził do tematyki spotkania oraz zaprezentował jego główny cel – wykazanie, że wytwarzanie energii w elektrowniach węglowych jest jedyną technologią w Europie, która oferuje ciągłe dostawy energii bez ryzyka geopolitycznego.

Pierwszy referat, wygłoszony przez Annę Margis, dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Energii, prezentował program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce na lata 2016-2030.

O tym, że węgiel powinien być dominującym graczem w polskiej mieszance energetycznej paliw, przekonywał Janusz Olszowski. Stwierdził, że polski sektor węglowy jest potęgą w skali światowej. Na potwierdzenie swych słów przytoczył dane dotyczące największego w UE wydobycia węgla kamiennego (poziom 70 mln t), a także poinformował, iż obecnie górnictwo zapewnia w kraju około pół miliona miejsc pracy i płaci ok. 8 mld zł w podatkach do budżetu państwa rocznie. - W dodatku mamy jedne z największych zasobów bilansowych węgla kamiennego (58,5 mld t), z których zagospodarowano dziś 22,2 mld t, a reszta wciąż czeka na inwestorów – podkreślał.

Kolejno głos zabrał przewodniczący Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej Krajowej Izby Gospodarczej, Herbert Leopold Gabryś, prezentując filary bezpieczeństwa energetycznego Polski, do których zaliczył suwerenność energetyczną, bezpieczeństwo dostaw energii, konkurencyjność i efektywność energetyczną, a także zmniejszenie wpływu gospodarki na środowisko.

Słuchacze z zainteresowaniem zapoznali się z niekonwencjonalnymi technologiami wykorzystania węgla, m.in. zgazowaniem oraz uwodornieniem, które zaprezentował prof. Stanisław Prusek z Głównego Instytutu Górnictwa.

Konferencję zakończyły wystąpienia sekretarza generalnego Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal Braina Ricketsa nt. globalnych trendów w produkcji i konsumpcji węgla, oraz Thorstena Diercksa z Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Węgla Brunatnego DEBRIV o niemieckim przemyśle węgla brunatnego i jego długoterminowym wkładzie w transformację energetyki. Diercks podkreślał: - Moglibyśmy wzajemnie wspierać się przy realizacji celów klimatycznych wyznaczonych przez UE, znaleźć rozwiązania z wykorzystaniem węgla i razem, wspólnie z Czechami, Bułgarią i innymi państwami węglowymi bronić ich przed Komisją Europejską. Pomysł poprali m.in. Wolfgank Cieslik, prezydent Euracoal i były prezes RAG Trading oraz Vladimír Budinský, szef ČEZ Distribuce, były minister komunikacji Republiki Czeskiej. Janusz Olszowski podkreślał, że w Unii istnieje znacząca grupa państw, w których nadal wydobywa się węgiel brunatny (prawie 400 mln t rocznie) i kamienny (prawie 90 mln) – m.in. w Polsce, Niemczech, Czechach, Rumunii czy Wielkiej Brytanii. - W tej grupie powinniśmy tworzyć koalicję, która przeciwstawi się antywęglowej polityce Unii Europejskiej – konkludował szef GIPH.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników, którzy wysłuchali wykładów oraz chętnie brali udział w dyskusji.