We wtorek (5 grudnia) Węglokoks i Uniwersytet Śląski nawiązało współpracę dotyczącą realizacji wspólnych projektów badawczych.

Główne założenia umowy uwzględniają m.in. organizację staży dla najlepszych studentów i absolwentów uczelni, ale przede wszystkim transfer wiedzy między nauką a biznesem.

- Chcielibyśmy, aby polska myśl naukowa aktywnie wspierała dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej Węglokoks, której fundament stanowią dziś cztery obszary: górnictwo, hutnictwo, energetyka oraz logistyka. Zależy nam na udanej współpracy z czołowymi uczelniami w regionie, czego dowodem jest m.in. podpisana dzisiaj umowa – mówi Sławomir Obidziński, prezes Węglokoksu.

Zakres porozumienia obejmuje realizowanie wspólnych projektów badawczych, m.in. badań i analiz w zakresie nowych technologii w przemyśle węglowym, hutniczym i energetycznym. We współpracę zaangażowane będą wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks. Przedstawiciele spółek mają konsutować programy kształcenia oraz tematykę prac dyplomowych. Dla Grupy Kapitałowej to doskonała okazja do  angażowania wykwalifikowanej kadry firmy w prowadzenie zajęć ze studentami.

Z kolei przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego otrzymają możliwość  praktycznej nauki i rozwoju w rzeczywistym środowisku biznesowym w ramach organizowanych praktyk oraz staży, co pozwoli im w przyszłości lepiej sprostać wymaganiom dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Z kolei wspólnie opracowane i wdrożone innowacje pozwolą spółkom Grupy Kapitałowej Węglokoks prężnie się rozwijać i stale zwiększać konkurencyjność.

Źródło: http://nettg.pl