Koksownia Częstochowa Nowa uruchomi dziś (24.11.) nowoczesną baterię 4 bis przeznaczoną do produkcji wysokojakościowego koksu odlewniczego. Dzięki temu koksownia zwiększy produkcję o 25% rocznie.

 

Roczna zdolność produkcyjna nowej, szerokokomorowej baterii typu 4 bis do produkcji koksu odlewniczego wynosi 225 tys. t. Posiada ona zainstalowany zdalnie sterowany system do zarządzania opalaniem i działaniem maszyn piecowych. Nowoczesne rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne w tych urządzeniach znacząco ograniczają emisję gazów do atmosfery, a bateria spełnia wytyczne Unii Europejskiej w zakresie konkluzji BAT.

 

- Produkowany w nowej baterii koks odlewniczy, będzie charakteryzował się bardzo wysoką jakością parametrów fizyko-chemicznych, a w szczególności wysoką wytrzymałością, co jest bardzo istotne z punktu widzenia jego odbiorców. W Europie jest bardzo duży popyt na koks odlewniczy. Jego odbiorcami są zarówno mniejsze, jak i duże renomowane firmy. Obsługa tak szerokiej gamy odbiorców wymaga od producentów dużej elastyczności - mówi Józef Lis, prezes Koksownii Częstochowa Nowa.

 

Razem z baterią 4 bis do użytku zostanie również oddana nowoczesna sortownia i składowisko koksu, którego budowa ma się zakończyć do końca 2018 roku.

Źródło: http://nettg.pl