20 listopada Tauron Wydobycie oraz Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej podpisały porozumienie o współpracy.

 

Umowa została podpisana pierwszego dnia IV Polskiego Kongresu Górniczego.

 

Na mocy porozumienia Tauron Wydobycie będzie organizował dla studentów AGH praktyki zawodowe zgodnie z potrzebami uczelni i możliwościami ekonomicznymi i organizacyjnymi spółki. Spółka ma także umożliwić studentom pozyskiwanie tematów do prac dyplomowych oraz przyznawać stypendia.

 

Porozumienie przewiduje również organizację wycieczek dydaktycznych do zakładów Taurona Wydobycie oraz organizowanie staży nie związanych z pracą dyplomową.

 

Porozumienie w imieniu spółki podpisali prezes Zdzisław Filip i wiceprezes ds. technicznych Janusz Czarnecki. Z ramienia uczelni podpisy złożyli dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. Marek Cała oraz prodziekan ds. współpracy prof. Marek Borowski.

 

Źródło: http://nettg.pl