Rada Techniczno – Naukowa PGG rozpoczęła swoje działanie inauguracyjnym posiedzeniem w siedzibie PGG

Skład Rady to zarówno naukowcy z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, dyrektorzy kopalń, a także menadżerowie spółki. Prace będą skupiały się na opiniowaniu programów i kierunków rozwoju poszczególnych kopalń, a także projektów inwestycyjnych oraz strategie rozwoju PGG.
Rada będzie funkcjonowała w charakterze organu doradczego, bazując nie tylko na wiedzy teoretyków, ale także na doświadczeniu praktyków. Na Forum Rady powstanie przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy kadrami poszczególnych kopalń, promowania bezpieczeństwa czy nowoczesnych technologii i kierunków rozwoju.

- Dzięki połączonym siłom naukowców oraz osób z kierownictwa kopalń, którzy na bieżąco zajmują się wydobyciem, będziemy mogli usprawnić procesy związane z osiągnięciem strategicznych celów PGG – mówi Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej oraz przewodniczący Rady Techniczno-Naukowej PGG

Sytuacja kopalni zespolonej ROW była pierwszą kwestią poruszaną przez Radę podczas inauguracyjnych obrad, a dokładnie kwestie związane z siecią wentylacji kopalni oraz długo i krótkoterminowe perspektywy odnośnie poszczególnych ruchów i kroków w dalszym działaniu kopalni.

Źródło:
https://www.pgg.pl/aktualnosci/z-zycia-firmy/378,Powsta%C5%82a+Rada+Techniczno-Naukowa+PGG