Bezpieczeństwo pracy pod ziemią jest aspektem pracy górnika, który ma kluczowe znaczenie. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia odpowiedniego zabezpieczenia podczas panujących na powierzchni upałów

Temperatura panująca w otoczeniu ma bardzo duży wpływ na samopoczucie pracownika, także w przypadku górników pracujących niejednokrotnie na dużych głębokościach – zauważyła w rozmowie z portalem górniczym nettg.pl, dr Anna Marszałek z Pracowni Obciążeń Termicznych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

- Przebywanie w upałach, podwyższona temperatura na powierzchni i np. w domach powoduje pogorszenie kondycji człowieka, zarówno fizycznej jak i psychicznej - mówi dr Marszałek.
Może to przyczyniać się do zwiększonego ryzyka wystąpienia wypadku, więc należy podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze w postaci przyjmowania odpowiedniej ilości płynów. Ważne jest również to, by pracownik miał dostęp do chłodniejszych pomieszczeń, co w górnictwie nie jest możliwe, stąd konieczna jest odpowiednia organizacja w postaci zapewniania rotacji pracowników dołowych, częstszy odpoczynek lub skierowanie do wykonywania zadania większej liczby osób.


Źródło:
http://nettg.pl

Fot. źródło:
Thinkstock.com