17 lipca 2017 odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Ministerstwie Energii Grzegorza Tobiszowskiego z kierownictwem WUG.

Spotkanie miało miejsce w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego, a jego celem było wręczenie nominacji na stanowisko Wiceprezesa WUG panu Krzysztofowi Królowi, który objął tę funkcję dnia 30 czerwca, zgodnie z art. 165 ust. 13 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. Nowy Wiceprezes został wyłoniony w drodze konkursu, a powołany przez Ministra Energii na wniosek Prezesa WUG.
Ponadto, podczas spotkania omawiane były również cele oraz zadania, jakie stoją przed nadzorem górniczym w kontekście zmian, jakie zachodzą w przemyśle górniczym.


Źródło: http://www.wug.gov.pl
Fot.: http://www.wug.gov.pl