Spółka HMS Bergbau ma w planach złożenie wniosku o koncesję na wydobycie węgla w kopalni Orzesze

Planowany poziom eksploatacji to 3 mln ton rocznie, jak mówi prezes Heinz Schernikau, podczas wywiadu udzielonego 11 lipca dla Rzeczpospolitej.
W rozmowie określone zostają również kierunki eksportu – Niemcy, Austria, Słowacja, – czyli regiony bez dostępu do portów. Ponadto, podtrzymany zostaje plan wykorzystania infrastruktury likwidowanej kopalni Krupiński, która znajduje się w sąsiedztwie złoża w Orzeszu. Niestety zakup całego zakładu nie jest brany pod uwagę ze względu na jego nierentowność.
Polska została wybrana, jako miejsce inwestycji ze względu na znajomość polskiego górnictwa, jaką posiada Heinz Schernikau, a także lokalizacja w UE oraz wykwalifikowana polska kadra górnicza.


Źródło: http://nettg.pl
Foto: http://nettg.pl