Strategia dla górnictwa węgla kamiennego została zaakceptowana przez Zespół Trójstronny

- Zaprezentowany przez nas Program dla sektora węgla kamiennego zyskał akceptację Zespołu. Teraz - po zaakceptowaniu go przez Ministra Energii - trafi do uzgodnień społecznych i międzyresortowych – stwierdził wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski po zakończonym spotkaniu Zespołu Trójstronnego ds. bezpieczeństwa socjalnego górników, które odbyło się 26 czerwca 2017 r. w Katowicach.

Wiceminister określił zaprezentowany „Program dla sektora węgla kamiennego w Polsce”, jako wyznacznik kierunków rozwoju dla sektora do 2030r.

- Został on przygotowany przez zespół, w skład którego weszli przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, przedstawiciele strony społecznej oraz przedsiębiorcy, a więc wszyscy interesariusze – dodał wiceminister.
Podkreślone również zostało to, iż programy sektorowe dla węgla kamiennego i brunatnego będą elementem polityki energetycznej. - Naszym podstawowym celem, bowiem jest zapewnienie Polsce niezależności energetycznej i wspieranie rodzimego przemysłu - powiedział Tobiszowski.

Sam dokument - „Program dla sektora węgla kamiennego w Polsce”- złożony jest z dwóch części, gdzie pierwsza stanowi diagnozę oraz analizę aktualnej sytuacji sektora węglowego, a druga określa cele i sprecyzowane kierunki działania, które są niezbędne i muszą zostać podjęte.

Źródło: www.me.gov.pl