Komisja Europejska 18 listopada 2016 r. zaakceptowała program pomocowy dla sektora węgla kamiennego. Opublikowano dokument w języku polskim.

Dostępne jest już polskie tłumaczenie dokumentu nt. zaakceptowanego przez Komisję Europejską, programu pomocowego dla górnictwa.

Akceptacja programu pomocowego jest niezwykle istotnym elementem restrukturyzacji polskiego górnictwa. Program obejmuje pomoc na pokrycie bieżących strat produkcyjnych kopalń oraz na pokrycie kosztów nadzwyczajnych w ramach zgłoszonego do KE wniosku notyfikacyjnego pn. Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2015 – 2018.

Dostęp do dokumentu można uzyskać przez stronę Ministerstwa:
http://www.me.gov.pl/node/27263

Żródło: http://www.me.gov.pl