Rozbudowa sektora górniczego, budowa nowych elektrowni, linii kolejowych czy portów przeładunkowych to obszary, w na których skupiać się będą kierunki inwestycji infrastrukturalnych, jakie realizowane w najbliższych latach przez rząd argentyński.

Od 12 do 13 czerwca br. w Polsce przebywać będzie oficjalna delegacja z Argentyny, w skład której wchodzą najważniejsze osoby odpowiadające za branżę górniczą w tym kraju – m. in. pełnomocnik Ministerstwa ds. Górnictwa oraz przedstawiciele YCRT - największej spółki górniczej w Argentynie.
Podczas wizyty będą poruszane będą kwestie zaangażowania polskich firm w modernizację i rozwój tego kraju. Współudział krajowych firm z branży maszynowej, generuje coraz silniejsze relacje i powiązania pomiędzy Polską i Argentyną.
W prowadzonych rozmowach, uczestniczyć będą również przedstawiciele Grupy Famur i Kopex.
– Wizyta przedstawicieli rządu i firm argentyńskich to bardzo ważne wydarzenie lokujące Polskę wśród głównych partnerów Argentyny w obszarze realizacji projektów przemysłowych. W najbliższych latach kraj ten planuje przeprowadzić szereg inwestycji infrastrukturalnych, głównie w przemyśle wydobywczym, kolejowym i energetyce, których skala i zakres mogą być niezwykle interesujące dla wielu polskich firm – mówi Mirosław Bendzera, prezes Famuru.

Celem spotkań na szczeblu rządowym jest omówienie potencjalnych obszarów, w których polskie firmy mogą zaangażować się w szeroko zakrojone plany rozwojowe tej drugiej co do wielkości gospodarki w Ameryce Południowej. Cały przemysł wydobywczy w Argentynie tworzy obecnie ok. 4 proc. jej PKB, natomiast rząd argentyński planuje zwiększyć udział górnictwa, poprzez wspieranie inwestycji realizowanych w tej branży przez YRCT. Ponadto, podejmowane są plany i działania dotyczące modernizacji i rozwoju infrastruktury kolejowej, m. in. w zakresie taboru kolejowego, systemów trakcyjnych i zasilania, urządzeń sygnalizacyjnych, rozjazdów kolejowych czy profili stalowych.

- Nasze rozwiązania techniczne są w Argentynie znane i doceniane od wielu lat. Przykładowo w zakładach wydobywczych w Grupie YCRT pracują już cztery polskie kompleksy ścianowe oraz kombajny chodnikowe. W ciągu ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy na rzecz YCRT kontrakty warte ponad 560 mln zł. YCRT ma w planach kolejne inwestycje w celu zabezpieczenia dostaw węgla niezbędnych do zasilania elektrowni o mocy 240 MW - mówi Bartosz Bielak, wiceprezes Kopexu.

Źródło: www.nettg.pl