W ruchu Chwałowice kopalni ROW brygada oddziału G-3C prowadzi eksploatację ściany I-Vz w pokładzie 405/2, która jest pierwszą ścianą, z której całość wydobycia jest przekierowana na Ruch Jankowice.

 

12 stycznia 2017 roku, ruszyło podziemne połączenie systemów odstawy urobku kopalń Chwałowice i Jankowice. Urobek z chwałowickiej ściany w całości transportowany jest do ruchu Jankowice i stamtąd wyciąga się go na powierzchnię. Wydobycie ze ściany I-Vz w pokładzie 405/2 przekracza netto 3 tys. t węgla dziennie, a średni postęp miesięczny sięga 150 m.

- Uzyskanie tak korzystnych wyników produkcyjnych możliwe jest dzięki wielkiemu zaangażowaniu pracującej w oddziale G-3C, stosunkowo młodej załodze, jej zaangażowaniu, szybko zdobytemu doświadczeniu i umiejętnościach przodowych – podkreśla Mieczysław Wojtyński, naczelni inżynier ruchu Chwałowice, należącego do zespolonej kopalni ROW.

Wydobycie prowadzone jest systemem pięciozmianowym, cztery zmiany produkcyjne i jedna konserwacyjna, w warunkach III kategorii zagrożenia metanowego, I stopniu zagrożenia wodnego oraz klasie B zagrożenia pyłowego. Pokład 405/2 w rejonie części Vz zaliczony jest do IV grupy samozapalności węgla.

 

Źródło: www.nettg.pl