7 czerwca, w Katowicach, odbędzie się konferencja poświęcona najlepszym praktykom w drenażu i wykorzystywaniu metanu z kopalń.

8 czerwca, o godz. 9.45, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się sesja poświęcona technologiom pozyskiwania metanu. W planach jest również prezentacja Grupy Eksperckiej Komisji Gospodarczej ONZ ds. metanu z kopalń. Przedstawione zostanie również, powstające w  Katowicach Międzynarodowe Centrum Doskonałości w Dziedzinie Metanu z Kopalń,  a prezentacja przeprowadzona będzie przez grupę założycieli: GIG, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy.

Od godz, 11.30 do 18.00 trwać będzie dyskusja naukowa poświęcona zagadnieniom wykorzystywania metanu z kopalń. Wezmą w niej udział eksperci z różnych krajów świata.

Siedziba powstającego w Katowicach Międzynarodowego Centrum Doskonałości w Dziedzinie Metanu z Kopalń, będzie miała miejsce na terenie Głównego Instytutu Górnictwa.
Jego głównym zadaniem stanie się aktywne wspieranie Grupy ekspertów ds. metanu w działaniach związanych z budowaniem kompetencji poprzez upowszechnianie najlepszych praktyk ekonomicznie uzasadnionego ujmowania i wykorzystywania tego gazu.

Źródło: www.nettg.pl