15 stycznia br. w Filharmonii Śląskiej im. Mikołaja Henryka Góreckiego odbył się organizowany po raz trzeci przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową Górniczy Koncert Noworoczny.

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, przedstawiciele władz województwa śląskiego oraz Katowic, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, członkowie zarządów spółek węglowych, reprezentanci uczelni wyższych i związków zawodowych, byli i obecni członkowie Rady i Zarządu Izby oraz przedstawiciele firm należących do GIPH. Przybyłych gości przywitał prezes Izby Janusz Olszowski, który w swoim przemówieniu podsumował rok 2017:

Początek roku to dobry moment na podsumowanie wydarzeń okresu minionego i dobra okazja do złożenia życzeń na rok następny. (...) Izba istnieje od 25 lat, a przez te wszystkie lata wiele się wydarzyło. (...) Ważne jest to, że członkami Izby są reprezentanci szeroko rozumianego sektora górnictwa węglowego. Należą do niej m.in.: spółki i samodzielne kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, producenci maszyn i urządzeń górniczych, firmy usługowe oraz różnego rodzaju jednostki naukowo-badawcze. W związku z tym możemy pokusić się o stwierdzenie, że Izba jest dobrym odzwierciedleniem ogromnego potencjału branży górniczej, jaki w Polsce posiadamy.

Następnie głos zabrali:Anna Margis – dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Energii, Marcin Krupa – prezydent Katowic oraz Wladimir Budinsky – wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL.. Przybyli goście gratulowali władzom GIPH jubileuszu, składali noworoczne życzenia i dzielili się refleksjami z minionego roku, zgodnie przyznając, że wierzą, że ten będzie dla górnictwa i jego otoczenia jeszcze łaskawszy.

 

Podczas koncertu wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia za zasługi dla górnictwa w Polsce, za zasługi dla województwa śląskiego oraz statuetki dla laureatów konkursu ,,Górniczy Sukces Roku”.
Nagrody i wyróżnienia
wręczono podczas uroczystej gali w Filharmonii Śląskiej, w ramach Górniczego Koncertu Noworocznego organizowanego przez GIPH. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości odbył się koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją prof. Mirosława Jacka Błaszczyka.

Źródło: GIPH