12 stycznia 2017 r. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa organizuje Górniczy Koncert Noworoczny, który odbędzie się w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach.

Wydarzenie to Patronatem objęli: Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego oraz Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice.

Górniczy Koncert Noworoczny to uroczyste spotkanie związanych z Izbą środowisk górniczych. Koncert będzie stanowić doskonałą okazję do podsumowania kończącego się roku przez przedsiębiorców, przedstawicieli rządu w sektorze górniczym.

Podczas koncertu wręczone zostaną odznaczenia i wyróżnienia za zasługi dla górnictwa w Polsce. Po raz pierwszy podczas koncertu zostaną również wręczone nagrody dla laureatów ósmej edycji konkursu Górniczy Sukces Roku, którego celem jest promocja, popularyzacja innowacyjności i rozwoju polskiego górnictwa podziemnego, a także kształtowanie dobrego wizerunku sektora wydobywczego.

Niewątpliwie Górniczy Koncert Noworoczny przyczyni się do większej integracji szeroko rozumianego środowiska górniczego.