22-24.02.2017 r. w Krakowie odbędzie się XXVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej

Serdecznie zapraszamy państwa do udziału w konferencji, która zorganizowana zostanie w nowej formule. Obrady XXVI SEP będą trwały od środy do piątku. Obowiązywały będą nowe, obniżone koszty uczestnictwa.

Podczas sesji zostaną poruszone nastepujące zagadnienia: 
    Restrukturyzacja ponad wszystko. Kopalnia przyszłości
    Nowe techniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż
    Ekonomiczno-finansowe aspekty działalności branży górniczej w Polsce
    Człowiek i środowisko
    Uciążliwości prowadzenia procesu wydobywczego, a czynniki produkcyjne
    Informatyka w górnictwie
    Monitoring, sterowanie i wizualizacja procesów podziemnej eksploatacji złóż
    Transport i odstawa urobku
    Geomatyka górnicza
    Bezpieczeństwo pracy w kopalniach
    Optymalizacja w elektroenergetyce i gospodarce energetycznej kopalń
    Drążenie i utrzymanie wyrobisk
    Nowoczesna technika strzałowa w górnictwie
    Zagrożenia naturalne w górnictwie
    Wielkie Forum: Górnictwo OK
    Technika i technologia głębienia szybów
    Restrukturyzacja kopalń
    Sesja Laureatów Konkursu im. Bolesława Krupińskiego pod patronatem Przeglądu Górniczego
   

Przeprowadzone zostaną również warsztaty:
             – Dobre praktyki w procesie kotwienia
             – Zarządzanie kosztami w procesie eksploatacji złoża
             – Planowanie i harmonogramowanie eksploatacji z wykorzystaniem narzędzi IT

Więcej