Lubelski Węgiel Bogdanka otrzymał tytuł „Lidera bezpieczeństwa w przemyśle” w trakcie czwartej Międzynarodowej Konferencji Risk Engineering Days.

Tytuł „Lidera bezpieczeństwa w przemyśle” to wyróżnienie przyznawane corocznie firmom, przedsiębiorstwom i instytucjom w Polsce w uznaniu zasług i innowacyjnych dokonań w dziedzinie bezpieczeństwa w przemyśle. Nagrody te wręczane są w trakcie Międzynarodowej Konferencji Risk Engineering Days organizowanej przez Grupę PZU.

Konferencja ta odbyła się w dniach 13-14 października. Tegoroczne spotkanie poświęcone było zagadnieniom związanym z innowacjami w polskim przemyśle oraz szeroko rozumianym zarządzaniem ryzykiem oraz bezpieczeństwem, a dedykowane było przedstawicielom przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych w Polsce, środowiskom naukowym oraz instytucjom państwowym.

Podczas gali towarzyszącej konferencji wręczone zostały statuetki „Lidera bezpieczeństwa w przemyśle”. Kopalnia Bogdanka została nagrodzona laurem „Lidera bezpieczeństwa w przemyśle” za wdrażanie najwyższych standardów i innowacji w zakresie bezpieczeństwa produkcji, a także pracowników, otoczenia przyrodniczego oraz lokalnych społeczności.

- Bezpieczeństwo, rozumiane bardzo szeroko - począwszy od bardzo wysokich i rygorystycznie przestrzeganych zasad bezpieczeństwa pracy, poprzez  wysokie standardy jeśli chodzi o poszanowanie środowiska naturalnego czy też bezpieczeństwo finansowe działalności, od lat ma najwyższy priorytet w działalności Bogdanki. Cieszę się, że nasze starania w tym zakresie zostały docenione przez specjalistów Międzynarodowej Konferencji Risk Engineering Days - powiedział Krzysztof Szlaga, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka SA.

Portal Gospodarczy