3 sierpnia br. zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA poinformował, że prof. Józef Myrczek złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki, nie podając przyczyny złożenia rezygnacji.

Józef Myrczek, profesor nadzwyczajny w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, był przewodniczącym rady nadzorczej JSW. Powołano go na kolejna kadencję w czerwcu 2015 r.
Na 4 sierpnia zostało zwołane NWZ (nadzwyczajne walne zgromadzenie) Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podczas którego zostaną podjęte uchwały dotyczące m.in.:

- udzielenia zgody na zbycie posiadanych przez JSW SA 2 882 333 akcji Spółki Energetycznej "Jastrzębie" SA z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (SEJ SA) stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego tej spółki na rzecz spółki PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie;

- wyrażenia zgody na możliwość zaspokojenia się przez PGNiG TERMIKA SA z akcji SEJ SA obciążonych zastawem rejestrowym ustanowionym na rzecz PGNiG TERMIKA SA w celu zabezpieczenia ewentualnego zwrotu zaliczki w kwocie 278 878 263,00 PLN, która została wypłacona JSW SA. przez PGNiG TERMIKA SA na poczet ceny nabycia akcji SEJ SA, poprzez przejęcie zastawionych akcji na własność, w przypadku gdyby JSW SA nie dokonała zwrotu zaliczki w uzgodnionym terminie;

- udzielenia zgody na zbycie posiadanych przez JSW SA 399 638 akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych "Victoria" SA z siedzibą w Wałbrzychu (WZKV SA) reprezentujących 92,8413 proc. kapitału zakładowego WZKV SA i taki sam procent głosów na walnym zgromadzeniu WZKV SA, na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu SA (ARP SA) oraz Towarzystwa Finansowego "Silesia" Sp. z o.o. (TFS Sp. z o.o.).

Nettg.pl