18 lipca 2016 r. się w siedzibie JSW zespół audytowy, powołany z inicjatywy ministra energii, zaprezentował stronie społecznej wyniki swoich prac dotyczących działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Spotkanie odbyło się w obecności ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, zarządu spółki oraz śląskich parlamentarzystów – Wyniki audytu pomogą nam oraz zarządowi spółki w przygotowaniu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Zespół audytorów zaprezentował nam pewne tło zrządzania spółką w latach 2005-2016 i pokazał wiele nieprawidłowości. Wiedza ta przyda się nam do tego, aby podjąć działania naprawcze w spółce – zaznaczył, minister energii. Krzysztof Tchórzewski

Jak zaznaczył przewodniczący zespołu audytorskiego, Grzegorz Matusiak: Zespół audytorski wskazał pilną konieczność przeprowadzenia zmian organizacyjnych, sprzedaży zbędnego majątku, ograniczenia kosztów produkcji i usprawnienia zarządzania.

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, podkreślał z kolei, że słowa szczególnego uznania należą się załodze Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która zgodziła się na poważne wyrzeczenia, dzięki którym spółka dzisiaj może funkcjonować - Audyt zamyka pewien etap diagnozy. Potwierdziły się informacje o nietrafionych decyzjach, inwestycjach, ale rozpoczynamy już nowy etap, który ma ratować Jastrzębską Spółkę Węglową – powiedział Tobiszowski.

Wnioski z audytu zostały przekazane Radzie Nadzorczej Spółki - Dzisiaj wszystkim stronom - zarządowi, stronie społecznej, pracownikom zależy na tym samym. Chcemy, aby JSW wyszła na prostą i przynosiła zyski – mówił Tomasz Gawlik, prezes JSW.

JSW SA