Jak informuje Związek Zawodowy Górników w Polsce, pierwsze czytanie obywatelskiego projektu zmian w "Ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego" odbędzie się 9 czerwca ok. godz.15.

Deputat węglowy, czyli uprawnienie do określonej ilości bezpłatnego węgla rocznie, to stare uprawnienie górnicze. Wynika ono z układów zbiorowych pracy lub porozumień wewnątrz spółek, jednak ze względu na przekształcenia i oszczędności w górnictwie, dziś nie wszyscy uprawnieni otrzymują deputat. Związek Zawodowy Górników w Polsce przygotowała projekt zmian, który dotyczy gwarancji otrzymywania deputatu węglowego z budżetu państwa. Sprawozdawcą będzie pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący ZZGwP. W czasie akcji zainicjowanej przez ZZGwP zebrano 126 tys. podpisów poparcia, które trafiły do kancelarii Sejmu 29 marca.

Nettg.pl