21-22.04.2016 r. Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS S.A. Przeprowadziła ogłoszone na początku kwietnia, rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na członków zarządu nowej kadencji. Rozmowy zostały zamknięte bez rozstrzygnięcia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, zostały zamknięte, bez wyłonienia, dwa postępowania kwalifikacyjne:
na Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Jednocześnie, decyzją Rady Nadzorczej, skład Zarządu IX kadencji WĘGLOKOKS S.A. zostanie rozszerzony do 5 osób - o Wiceprezesa Zarządu ds. Hutnictwa.
W związku z tym, Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS S.A. ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na :

- Prezesa Zarządu - Pobierz plik

- Członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych - Pobierz plik
- Członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Hutnictwa - Pobierz plik

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do 09 maja br r. Otwarcie zgłoszeń nastąpi 10 maja, a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne, zawarte w ogłoszeniu, będą przeprowadzane w siedzibie Spółki 12 maja.

Węglokoks