W poniedziałek (4.04.16) rada nadzorcza ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu Węglokoksu SA

Postępowanie dotyczy czterech stanowisk: prezesa zarządu, wiceprezesa ds. handlowych, wiceprezesa ds. finansowych i wiceprezesa ds. grupy kapitałowej.

Zgłoszenia na wszystkie stanowiska przyjmowane będą do 18 kwietnia, otwarcie zgłoszeń nastąpi 19 kwietnia, a 21 kwietnia w siedzibie spółki rozpoczną się rozmowy z kandydatami.

Węglokoks