8.09. br. podczas międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego w Katowicach odbyła się konferencja pt. Węgiel – tania energia i miejsca pracy.

Otwarcia konferencji dokonał prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Olszowski. Swoim wystąpieniem wprowadził audytorium w tematykę problemu. Przedstawił statystyki produkcji i zużycia węgla na świecie na podstawie danych z 2104 roku. Podkreślił również potencjał, jaki tkwi w sektorze górniczym w Polsce.

Jako pierwszy swoje wystąpienie zaprezentował prezes zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Zygmunt Łukaszczyk. Podkreślił on prawdziwość tezy, jakoby węgiel jest tanią energią i dzięki niemu istnieje dużo miejsc pracy. Przedstawił wykresy dot. produkcji węgla w krajach Unii Europejskiej oraz dokonał przeglądu sytuacji na rynku węglowym w Polsce.

Niestety na konferencji zabrakło wystąpienia prezesa zarządu Kompanii Węglowej S.A., Krzysztofa Sędzikowskiego, którego zatrzymały obowiązki i ważna konferencja w Brukseli.

W tegoroczną konferencję swoją obecnością zaszczycili zagraniczni goście. Vladimir Budinsky – Wiceprzewodniczący grupy ekspertów ds. czystej produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnianych Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ /EKG ONZ/ w Genewie; Członek Zarządu/Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji Severoceske Doly S.A oraz Brian Ricketts – Sekretarz Generalny EURACOAL - Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego.

Vladimir Bidinsky omówił politykę energetyczną Unii Europejskiej w ujęciu globalnym oraz nową strategia energetyczna Republiki Czeskiej do roku 2040 i jej wizję do roku 2050.

Brian Ricketts przedstawił natomiast kulisy światowej polityki klimatycznej. Swoim wystąpieniem zmusił słuchaczy do przemyślenia czy celem polityki klimatycznej jest ochrona klimatu, kto finansuje te działania i jaki jest prawdziwy cel dekarbonizacji.

Jako ostatni przemawiała Dyrektor Naczelny Głównego Instytutu Górniczego - Józef Dubiński.
Przedstawił perspektywy stosowania technologii CCS w Polsce i w innych krajach UE. Omówił również zagadnienia związane ze zgazowaniem i upłynnianiem węgla oraz z innymi sposobami ograniczania emisji dwutlenku węgla przez elektrownie węglowe.