XVII Konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie” odbyła z się 14 i 15 kwietnia 2015 r. w Zawierciu.

Konferencja została zorganizowana przez Wyższy Urząd Górniczy przy współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Głównym Instytutem Górnictwa. Wzięło w nich udział blisko 170 przedstawicieli wszystkich rodzajów górnictwa (podziemnego, odkrywkowego i otworowego). Dwudniowe obrady dotyczyły przede wszystkim kultury bezpieczeństwa pracy, także w aspekcie psychologicznym. Patronat nad konferencją objął Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki. Honorowymi gośćmi konferencji byli Sławomir Brodziński – Główny Geolog Kraju oraz Piotr Litwa – Wojewoda Śląski.
Podczas konferencji zaprezentowanych zostało 20 referatów dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa pracy i zwalczania zagrożeń w polskim górnictwie. W ramach obrad przeprowadzony został panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli kierownictw firm z wszystkich rodzajów górnictwa pt. „Zdrowie i bezpieczeństwo – priorytety przedsiębiorcy?”. Podczas rozmów pożna było poznać ciekawe praktyki, takie jak testy sprawnościowe dla przyszłych pracowników kopalni czy przeprowadzenie analiz zdarzeń potencjalnie wypadkowych. "Promotor BHP" objął wydarzenie patronatem medialnym.

Natalia Woźny