W sytuacjach zagrożenia pod ziemią bardzo ważnym elementem jest możliwość szybkiej i bezpiecznej ewakuacji z zagrożonego rejonu.

Specyfika zagrożeń występujących w kopalni wiąże się bardzo często z występowaniem zagrożenia gazowego i pożarowego. Istotna w takiej sytuacji jest prawidłowa ochrona dróg oddechowych pracownika, a co za tym idzie – użycie sprzętu chroniącego drogi oddechowe oraz możliwość bezpiecznej wymiany tego sprzętu w zagrożonej strefie. Polskie przepisy górnicze dopuszczają składowanie aparatów regeneracyjnych ucieczkowych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. W Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek” zastosowano przenośną
konstrukcję stacji umożliwiającą ich bezpieczną wymianę.