Wpływ modernizacji realizowanych w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla na poziom hałasu emitowanego do środowiska.

W publikacji przedstawiono wyniki pomiarów emisji hałasu do środowiska z Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Marcel” w aspekcie wykonanych modernizacji elewacji oraz ciągu technologicznego w perspektywie czasu oraz ich wpływu na zmiany tych wartości.

Zobacz więcej