Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat nastąpił gwałtowny wzrost wydobycia węgla kamiennego na świecie.

W okresie miedzy rokiem 2000 a 2008 globalna produkcja węgla wzrosła z poziomu ok. 3,6 do blisko 6 mld ton, a prognozy do roku 2030 przewidują 2,5-krotny wzrost tego wydobycia. Najszybciej
rosnące zapotrzebowanie na ten surowiec wystąpiło w takich krajach jak Chiny, Indie czy Rosja, których gospodarki są w fazie szybkiego rozwoju. Ogromne zapotrzebowanie na węgiel stało się bodźcem do dynamicznego rozwoju maszyn i technologii górniczych. Użytkownicy maszyn górniczych
stawiają obecnie wysokie wymagania odnośnie trwałości, niezawodności, energooszczędności oraz bezpieczeństwa pracy. Również projektanci i producenci wychodzą naprzeciw, oferując nowe rozwiązania w tej dziedzinie [1, 2].

Zobacz więcej