W ramach obchodów górniczego święta jakim jest "Barbórka", na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się I Seminarium "Moje górnictwo-wizja przyszłości".

Organizatorami spotkania była Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Stowarzyszenie Wychowanków AGH. Seminarium oficjalnie otworzył Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, a wszystkich przywitał Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. dr hab. inż. Piotra Czaja.
Do wystąpień zaproszeni zostali między innymi wychowankowie AGH, którzy dzieląc się ze sluchaczami swoimi doświadczeniami przedstawiali również swoją wizją przyszłości górnictwa.