2 grudnia br. w gmachu Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbyły się uroczystości barbórkowe Wyższego Urzędu Górniczego

Mirosław Koziura - prezes Wyższego Urzędu Górniczego w swoim przemówieniu podsumował pracę WUG z 2014 roku.
Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości m.in. Piotr Litwa - Wojewoda Śląski, Sławomir Brodziński - Główny Geolog RP. Odczytano równiez listy z życzeniami skierowanymi do braci górniczej m. in. od Radosława Sikorskiego.

Zgodnie z tradycją zasłużonych pracowników uhonorowano odznaczeniami: Krzyżami Zasługi, Medalami za Wieloletnią Służbę czy honorowymi odznakami Zasłużony dla Górnictwa RP.

Statuetką św. Barbary przyznawaną przez Fundację "Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego" uhonorowani zostali: Iwona Hickiewicz, Główny Inspektor Pracy oraz Piotr Litwa, Wojewoda Śląski.

Przedstawiono również laureatów konkursu " Z innowacją bezpieczniej w górnictwie - zwalczanie zapylenia oraz zagrożenia wybuchem pyłu węglowego".  Kapituła konkursowa - pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Cybulskiego przyznała dwie równorzędne nagrody - dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowe "EKO-WIN" (za urządzenie odpylające typu UO do zabudowy na zestawie nośnym przenośnika podścianowego ściany eksploatacyjnej) oraz Instytutu Techniki Górniczej KOMAG (za powietrzno-wodny system zraszania typu KOMAG do redukcji zapylenia w ścianach węglowych).