19- 21 listopada na Zamku Kliczków odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna KOMTECH 2014, Innowacyjne Techniki i Technologie dla Górnictwa - Bezpieczeństwo-Efektywność-Niezawodność.

Organizatorem tej cyklicznej konferencji jest KOMAG Instytut Techniki Górniczej, a patronat honorowy nad tegorocznym wydarzeniem, objęli Minister Gospodarki i Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. Podczas tych trzech dni wygłoszono prawie 50 referatów, a uczestnicy spotkania mieli niepowtarzalną okazję zadawania pytań prelegentom, co nieraz wywyoływało ilczne dyskusje.