21 listopada odbyły się uroczystości barbórkowe w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

W uroczystości uczestniczyło wielu zaproszonych gości, m. in.: Włodzimierz Karpinski minister skarbu Państwa, Andrzej Pilot wicewojewoda śląski, Wojciech Magiera wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem wiązanek kwiatów pod obeliskiem ku czci ratowników górniczych przed budynkiem CSRG S.A. Następnie podczas uroczystej akademii uczestnicy wysłuchali wystąpień gości, gratulacji oraz życzeń.

Zasłużonym dla stacji oraz pracownikom CSRG zostały wręczone honorowe stopnie oraz odznaczenia górnicze.