"Ochrona środowiska na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego"

odbyła się 21 października 2014 roku w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku. Patronatem Honorowym objęli wydarzenie: Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek oraz mgr inż. Mirosław Koziura.Organizatorami konferencji byli:
 - SITG Oddział Rybnik,
 - OUG w Rybniku,
 - Urząd Miasta Rybnika,
 - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju,
 - Kompania Węglowa S.A. w Katowicach,
 - Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 - Cenrtum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku,
 - Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach,
 - Fundacja Kopalń Zlikwidowanych w Rybnickim Okręgu Przemysłowym w Rybniku.

Zakres tematyczny Konferencji obejmował zagadnienia techniczne, ekologiczne, ekonomiczne, prawne i społeczne, podzielony był na następujące grupy tematyczne:
1. Wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu i jej zabudowę (wstrząsy górotworu, deformacje ciągłei nieciagłe powierzchni itp.),2. Projektowanie działalności gorniczej w warunkach ostrego reżimu ochrony środowiska,
3. Usuwanie szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych,
4. Gospodarka wodna na terench górniczych (zmiana stosunków wodnych, zagodpodarowanie wód dołowych, regulacja i likwidacja zalewisk).

Prezentowane na konfrrencji referaty zostały opublikowane w wydawnictwie okolicznościowym, skład Rady Programowej:
Prof. dr hab. inż. Wacław Trutwin - przewodniczący Rady
Prof. dr hab. inż. Jan Białek
Prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek
Prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
Prof. dr hab. inż. Stanisław Nawrat
Dr hab. inż. Stanisław Duży prof. Pol. Śl.
Dr hab. inż. Andrzej Kowalski prof.GIG
Dr hab. inż. Ryszard Mielimąka prof. Pol. Śl.
Dr hab. Irena Pluta prof. nadzw.