W dniu 30 września 2014 roku w Warszawie odbyła się doroczna konferencja firmy Bentley Systems.

Konferencja Bentley Advantage była dedykowana dla kadry kierowniczej wiodących przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją infrastruktury. Konferencja dotyczyła rozwiązań (aplikacji) firmy Bentley Systems wspomagających prace zespołów projektowych oraz wydziałów eksploatacyjnych, które pozwalają na efektywne projektowanie i utrzymywanie infrastruktury - budynków, instalacji produkcyjnych, dróg, mostów oraz sieci wodno-kanalizacyjnych.
Eksperci Bentley, zaprezentowali nowe funkcjonalności oprogramowania, wspierające mobilność informacji i efektywność projektu. Była to także okazja by spotkać się z kolegami z branży oraz konsultantami Bentley, wymienić doświadczenia i porozmawiać o aktualnie realizowanych projektach.
W trakcie konferencji dr Artur Krawczyk z AGH, został uhonorowany międzynarodową nagrodą Bentley Educator of the Year 2014. Nagroda ta została przyznana w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w przybliżanie studentom  najnowszych technologii  Bentley Systems, pasję edukacyjną oraz wybitne osiągnięcia dr Krawczyka w wykorzystaniu aplikacji Bentley w teorii i praktyce geodezji górniczej, a także wizualizacji i animacji 3D. Studenci z Koła Naukowego KNGK Geoinformatyka działającego na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, którego opiekunem jest dr Krawczyk, od lat zdobywają główne nagrody w Bentley Student Design Competition – czterokrotnie w ciągu ostatnich 6 lat.
Konferencja była podzielona na następujące sesje branżowe:

·         Transport i Infrastruktura Miejska

·         Geodezja, Kartografia i Zarządzanie Infrastrukturą Sieciową

·         Konstrukcje Budowlane i Instalacje Przemysłowe

Źródło: Bentley Systems