W dniach 26-27 czerwca 2014 r. w Centrum Innowacji 3M oraz w hotelu Trzebnica odbyła się konferencja o tematyce poświęconej poprawie bezpieczeństwa pracy w górnictwie.

 

Wśród zaproszonych gości, którzy wygłosili swoje prelekcje byli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego i Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję wymienić się doświadczeniami oraz zapoznać się z produkcją i zastosowaniem rozwiązań oferowanych przez firmę 3M.