XV Konferencja „Górnictwo Dziś i Jutro”, której tematem była sytuacja górnictwa węgla kamiennego.

Konferencja została zorganizowana przez Zarząd Główny SITG w ramach Śląskich Dni Techniki.