W artykule przedstawiono przebieg wdrażania techniki strugowej urabiania w ścianach wydobywczych w kopalni „Bogdanka” przy eksploatacji pokładu 385/2 o grubości 1,2-1,8 m.

Prace przygotowawcze do wdrożenia prowadzone były w latach 2008- 2009. W marcu 2010 r. uruchomiona została pierwsza ściana badawcza wyposażona w kompleks strugowy Bogdanka-1. W 2012 roku uruchomiona została ściana wyposażona w drugi kompleks strugowy Bogdanka-2, a trzeci jest zakontraktowany z terminem dostawy na rok 2014. Obecne doświadczenia praktyczne obejmują wybranie tą techniką 3 całych ścian o łącznym wybiegu około 9,1 km i wydobyciu 8,3 mln ton urobku węglowego. Planowane są dalszy rozwój techniki strugowej w LWB i zakup kolejnych kompleksów strugowych.

Czytaj więcej