Potrzeba optymalizacji i ograniczenia kosztów w górnictwie, zwiększenie efektywności i produktywności to najbardziej aktualne wyzwania branży. Czasopismo prezentuje najciekawsze rozwiązania techniczne i technologiczne wdrażane w zakładach górniczych w kraju i na świecie, a także rozwiązania maszyn i technologii dla górnictwa pod kątem doboru, wdrażania, eksploatacji, bezpieczeństwa oraz napraw. Celem czasopisma jest przedstawianie propozycji rozwiązań odpowiadających na bieżące problemy kluczowe dla branży górniczej, takie jak: eksploatacja złóż na coraz większych głębokościach, utrudniający się dostęp do wyrobisk, konieczność podnoszenia konkurencyjności ekonomicznej, poziomu zarządzania i bezpieczeństwa w kopalniach.